Home > Tentoonstelingen > ANCIENNE EGLISE ST-ANDRE

// ANCIENNE EGLISE ST-ANDRE // BIP IS WATCHING YOU !

BIP IS WATCHING YOU !
© OST COLLECTIVE

De activiteiten van de werkgroep O.S.T (Oiseaux sans Têtes) rond het thema (OUT OF) CONTROL zijn al aan de gang sinds april 2009 en zijn gebaseerd op een rijke mix van spel, persoonlijke keuzes en creativiteit, kritische zin en relationele vaardigheden. De O.S.T. richt zich tot alle bezoekers om de uitwisselingen te bevorderen en zo veel mogelijk diversiteit te creëren. Zo wordt iedereen uitgenodigd om zijn dagelijkse leven met een frisse kijk te beschouwen, er zowel de controle- als de vrijheidsinstanties in te ontdekken, en er ook plaats te ruimen voor een bijzondere uitdrukking. De activiteiten van de O.S.T. zijn echte labo-experimenten, met een artistieke en sociale dimensie, en vinden opnieuw de weg naar de audiovisuele technieken door de inspraak te bevorderen en elke deelnemer uit te nodigen om zijn eigen en veelzijdige identiteit te uiten. Tegelijk wordt hij ook opgenomen in een avontuur dat uiteindelijk meer dan 1.500 personen zou moeten bijeenbrengen…

De leden van die interdisciplinaire werkgroep beogen een interactieve tentoonstelling die continu in beweging zal zijn. Er zal werk te zien zijn van de bezoekers van de lokale verenigingen en scholen in samenwerking met de werkgroep O.S.T., alsook de bijdragen van de bezoekers van BIP2010.

De werkgroep O.S.T. is samengesteld uit Deborah Robbiano, Julie Guiches, Vincent Beeckman, Raphaël Carette, Mickaël Clémeur, Benoît Lorent, Jean-François Roversi en Nicolas Clément.